Prednosti vhodnih vrat DELTA

Visoka varnost in kakovost (EU standardi 2. in 3. varnostnega razreda; ENV 1627:2012).
Odlična zvočna in toplotna izolacija.
Bolj odporna na praske in odrgnine kot lesena in PVC vrata.
Bolj odporna na UV žarke, kar pomeni manj segrevanja in zvijanja vratnega krila.
Bolj odporna proti obrabi in ne potrebujejo obnove po nekaj letih, tako kot lesena vrata.
Popolna oprema vrat že standardno.

VSI MODELI VHODNIH VRAT

A Polnilo: EPS izolacijska plošča.
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,5 mm.
C Glavna ključavnica.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz OSB plošče – polnilo EPS izolacijska plošča.
H Tečaj.
J Pasivni zaklep.

VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX K1VHODNA VRATA DELTA FRAME WAVE INOXVHODNA VRATA DELTA LADDER INOXVHODNA VRATA DELTA LADDER PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA WAVE INOXVHODNA VRATA DELTA LINEA2 INOXVHODNA VRATA DELTA LINEA4 PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA FRAME RECTANGLE INOXVHODNA VRATA DELTA GENOA GOTHIC PVCVHODNA VRATA DELTA GENOA LONDON PVCVHODNA VRATA DELTA GENOA LONG RECTANGLE PVCVHODNA VRATA DELTA GENOA STICK PVCVHODNA VRATA DELTA QUATRO BELT PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA QUATRO BELT SLIM INOXVHODNA VRATA DELTA RECTANGLE INOXVHODNA VRATA DELTA GENOA SUN PVCVHODNA VRATA DELTA FRAME CURVE PVCVHODNA VRATA DELTA FRAME LIMA4 PVCVHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M10VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L2VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M1VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M2VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M3VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M4VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M5VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M6VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M7VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M8VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M9VHODNA VRATA DELTA BELT INOXVHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L1VHODNA VRATA DELTA BELT INOX M6VHODNA VRATA DELTA BELT LACOBELVHODNA VRATA DELTA BELT PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA BELT SLIM INOXVHODNA VRATA DELTA CURVE INOXVHODNA VRATA DELTA EYE INOXVHODNA VRATA DELTA FRAME CURVE INOXVHODNA VRATA DELTA FRAME LONG RECTANGLE PVCVHODNA VRATA DELTA LIMA4 INOXVHODNA VRATA DELTA RECTANGLE PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA SQUARE4 INOXVHODNA VRATA DELTA GENOA UMBRELLA2 PVCVHODNA VRATA DELTA FRAME LIMA4 INOXVHODNA VRATA DELTA BELT PLUS LUSTRO WENECKIEVHODNA VRATA DELTA DIAMOND3 INOXVHODNA VRATA DELTA FRAME DIAMOND3 INOXVHODNA VRATA DELTA FRAME LIMA3 INOXVHODNA VRATA DELTA FRAME SQUARE4 INOXVHODNA VRATA DELTA LINEA4 INOXVHODNA VRATA DELTA GLADKA BREZ VZORCA IN STEKLA
A Polnilo: EPS izolacijska plošča.
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,7 mm.
C Glavna ključavnica.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz OSB plošče – polnilo EPS izolacijska plošča.
G Prečna jeklena ojačitev.
H Tečaj.
J Pasivni zaklep.

VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX K1VHODNA VRATA DELTA LADDER INOXVHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M6VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L1VHODNA VRATA DELTA SQUARE4 INOXVHODNA VRATA DELTA LIMA4 INOXVHODNA VRATA DELTA LINEA2 INOXVHODNA VRATA DELTA LINEA4 PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA WAVE INOXVHODNA VRATA DELTA EYE INOXVHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M1VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M8VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M2VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M5VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M9VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L2VHODNA VRATA DELTA BELT INOX M6VHODNA VRATA DELTA BELT PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA BELT SLIM INOXVHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M10VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M3VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M4VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M7VHODNA VRATA DELTA BELT INOXVHODNA VRATA DELTA BELT LACOBELVHODNA VRATA DELTA CURVE INOXVHODNA VRATA DELTA DIAMOND3 INOXVHODNA VRATA DELTA LADDER PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA LINEA4 INOXVHODNA VRATA DELTA RECTANGLE INOXVHODNA VRATA DELTA RECTANGLE PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA BELT PLUS LUSTRO WENECKIEVHODNA VRATA DELTA GLADKA BREZ VZORCA IN STEKLA
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX K1
VHODNA VRATA DELTA LADDER INOX
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M6
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L1
VHODNA VRATA DELTA SQUARE4 INOX
VHODNA VRATA DELTA LIMA4 INOX
VHODNA VRATA DELTA LINEA2 INOX
VHODNA VRATA DELTA LINEA4 PLUS INOX
VHODNA VRATA DELTA WAVE INOX
VHODNA VRATA DELTA EYE INOX
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M1
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M8
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M2
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M5
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M9
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L2
VHODNA VRATA DELTA BELT INOX M6
VHODNA VRATA DELTA BELT PLUS INOX
VHODNA VRATA DELTA BELT SLIM INOX
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M10
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M3
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M4
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M7
VHODNA VRATA DELTA BELT INOX
VHODNA VRATA DELTA BELT LACOBEL
VHODNA VRATA DELTA CURVE INOX
VHODNA VRATA DELTA DIAMOND3 INOX
VHODNA VRATA DELTA LADDER PLUS INOX
VHODNA VRATA DELTA LINEA4 INOX
VHODNA VRATA DELTA RECTANGLE INOX
VHODNA VRATA DELTA RECTANGLE PLUS INOX
VHODNA VRATA DELTA BELT PLUS LUSTRO WENECKIE
VHODNA VRATA DELTA GLADKA BREZ VZORCA IN STEKLA
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,7 mm.
C Glavna ključavnica.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz lepljenega lesa.
H 3D tečaj.
J Pasivni zaklep.

VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX K1VHODNA VRATA DELTA SQUARE4 INOXVHODNA VRATA DELTA LINEA4 INOXVHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M4VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M5VHODNA VRATA DELTA EYE INOXVHODNA VRATA DELTA LADDER INOXVHODNA VRATA DELTA LIMA4 INOXVHODNA VRATA DELTA RECTANGLE INOXVHODNA VRATA DELTA CURVE INOXVHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M7VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M10VHODNA VRATA DELTA BELT PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L2VHODNA VRATA DELTA QUATRO BELT SLIM INOXVHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M1VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M2VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M3VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M6VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M8VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M9VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L1VHODNA VRATA DELTA BELT INOXVHODNA VRATA DELTA BELT INOX M6VHODNA VRATA DELTA BELT LACOBELVHODNA VRATA DELTA BELT SLIM INOXVHODNA VRATA DELTA DIAMOND3 INOXVHODNA VRATA DELTA LADDER PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA LINEA2 INOXVHODNA VRATA DELTA LINEA4 PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA QUATRO BELT PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA RECTANGLE PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA BELT PLUS LUSTRO WENECKIEVHODNA VRATA DELTA WAVE INOXVHODNA VRATA DELTA GLADKA BREZ VZORCA IN STEKLA
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX K1
VHODNA VRATA DELTA SQUARE4 INOX
VHODNA VRATA DELTA LINEA4 INOX
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M4
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M5
VHODNA VRATA DELTA EYE INOX
VHODNA VRATA DELTA LADDER INOX
VHODNA VRATA DELTA LIMA4 INOX
VHODNA VRATA DELTA RECTANGLE INOX
VHODNA VRATA DELTA CURVE INOX
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M7
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M10
VHODNA VRATA DELTA BELT PLUS INOX
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L2
VHODNA VRATA DELTA QUATRO BELT SLIM INOX
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M1
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M2
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M3
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M6
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M8
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M9
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L1
VHODNA VRATA DELTA BELT INOX
VHODNA VRATA DELTA BELT INOX M6
VHODNA VRATA DELTA BELT LACOBEL
VHODNA VRATA DELTA BELT SLIM INOX
VHODNA VRATA DELTA DIAMOND3 INOX
VHODNA VRATA DELTA LADDER PLUS INOX
VHODNA VRATA DELTA LINEA2 INOX
VHODNA VRATA DELTA LINEA4 PLUS INOX
VHODNA VRATA DELTA QUATRO BELT PLUS INOX
VHODNA VRATA DELTA RECTANGLE PLUS INOX
VHODNA VRATA DELTA BELT PLUS LUSTRO WENECKIE
VHODNA VRATA DELTA WAVE INOX
VHODNA VRATA DELTA GLADKA BREZ VZORCA IN STEKLA
A Polnilo: poliuretanska pena.
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,7 mm.
C Glavna ključavnica, premer zapaha 18 mm.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz lepljenega lesa.
H 3D tečaj.
J Pasivni zaklep.

VHODNA VRATA DELTA GLADKA BREZ VZORCA IN STEKLAVHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M1VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M10VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M2VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M3VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M4VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M5VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M6VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M7VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M8VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M9VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L1VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L2VHODNA VRATA DELTA BELT INOXVHODNA VRATA DELTA BELT INOX M6VHODNA VRATA DELTA BELT LACOBELVHODNA VRATA DELTA BELT PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA BELT SLIM INOXVHODNA VRATA DELTA CURVE INOXVHODNA VRATA DELTA DIAMOND3 INOXVHODNA VRATA DELTA EYE INOXVHODNA VRATA DELTA LADDER INOXVHODNA VRATA DELTA LADDER PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA LIMA4 INOXVHODNA VRATA DELTA LINEA2 INOXVHODNA VRATA DELTA LINEA4 INOXVHODNA VRATA DELTA LINEA4 PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA RECTANGLE INOXVHODNA VRATA DELTA RECTANGLE PLUS INOX
VHODNA VRATA DELTA GLADKA BREZ VZORCA IN STEKLA
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M1
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M10
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M2
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M3
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M4
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M5
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M6
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M7
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M8
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M9
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L1
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L2
VHODNA VRATA DELTA BELT INOX
VHODNA VRATA DELTA BELT INOX M6
VHODNA VRATA DELTA BELT LACOBEL
VHODNA VRATA DELTA BELT PLUS INOX
VHODNA VRATA DELTA BELT SLIM INOX
VHODNA VRATA DELTA CURVE INOX
VHODNA VRATA DELTA DIAMOND3 INOX
VHODNA VRATA DELTA EYE INOX
VHODNA VRATA DELTA LADDER INOX
VHODNA VRATA DELTA LADDER PLUS INOX
VHODNA VRATA DELTA LIMA4 INOX
VHODNA VRATA DELTA LINEA2 INOX
VHODNA VRATA DELTA LINEA4 INOX
VHODNA VRATA DELTA LINEA4 PLUS INOX
VHODNA VRATA DELTA RECTANGLE INOX
VHODNA VRATA DELTA RECTANGLE PLUS INOX
A Polnio:Panel DELTA WKW.
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,5 mm.
C Glavna ključavnica.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz lepljenega lesa.
H Tečaj.
J Pasivni zaklep.

VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX K1VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M6VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M10VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M3VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M7VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M1VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M2VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M4VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M5VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M8VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M9VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L1VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L2VHODNA VRATA DELTA GLADKA BREZ VZORCA IN STEKLA
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX K1
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M6
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M10
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M3
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M7
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M1
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M2
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M4
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M5
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M8
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M9
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L1
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L2
VHODNA VRATA DELTA GLADKA BREZ VZORCA IN STEKLA
A Polnilo: Panel DELTA WKW.
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,7 mm.
C Glavna ključavnica.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz lepljenega lesa.
G Prečna jeklena ojačitev.
H 3D tečaj.
J Pasivni zaklep.

VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX K1VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M6VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M10VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M4VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M7VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M9VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L2VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M1VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M2VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M3VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M5VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M8VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L1VHODNA VRATA DELTA GLADKA BREZ VZORCA IN STEKLA
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX K1
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M6
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M10
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M4
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M7
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M9
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L2
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M1
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M2
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M3
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M5
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M8
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L1
VHODNA VRATA DELTA GLADKA BREZ VZORCA IN STEKLA
A Polnilo: Panel DELTA WKW.
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,7 mm.
C Glavna ključavnica.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz lepljenega lesa.
G Prečna jeklena ojačitev.
H 3D tečaj.
J Pasivni zaklep.

VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX K1VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M8VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M1VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M10VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M6VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L1VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M2VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M3VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M4VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M5VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M7VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M9VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L2VHODNA VRATA DELTA GLADKA BREZ VZORCA IN STEKLA
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX K1
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M8
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M1
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M10
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M6
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L1
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M2
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M3
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M4
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M5
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M7
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M9
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L2
VHODNA VRATA DELTA GLADKA BREZ VZORCA IN STEKLA
A Polnilo: Panel DELTA WKW.
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,7 mm.
C Glavna ključavnica.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz lepljenega lesa.
G Prečna jeklena ojačitev.
H 3D tečaj.
J Pasivni zaklep.

VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX K1VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M1VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L2VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M2VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M4VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M7VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M10VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M3VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M5VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M6VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M8VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M9VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L1VHODNA VRATA DELTA GLADKA BREZ VZORCA IN STEKLA
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX K1
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M1
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L2
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M2
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M4
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M7
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M10
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M3
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M5
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M6
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M8
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION INOX M9
VHODNA VRATA DELTA APPLICATION LACOBEL L1
VHODNA VRATA DELTA GLADKA BREZ VZORCA IN STEKLA
A Polnilo: EPS izolacijska plošča.
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,5 mm.
C Glavna ključavnica.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz OSB plošče – polnilo EPS izolacijska plošča.
H Tečaj.
J Pasivni zaklep.
K Zapora pomožnega vratnega krila.

VHODNA PROTIVLOMNA VRATA DELTA GRAND GLADKA BREZ VZORCA IN STEKLAVHODNA VRATA DELTA PLAIN PLAIN LINEA4 PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA PLAIN PLAIN BELT INOX X2VHODNA VRATA DELTA PLAIN PLAIN BELT PLUS INOX X2VHODNA VRATA DELTA PLAIN PLAIN LADDER PLUS INOX X2VHODNA VRATA DELTA PLAIN PLAIN BELT PLUS INOXVHODNA VRATA DELTA PLAIN PLAIN LADDER INOX X2VHODNA VRATA DELTA GRAND APPLICATIONVHODNA VRATA DELTA GRAND PLAIN PLAIN BELT SLIM INOX X2VHODNA VRATA DELTA GRAND PLAIN PLAIN RECTANGLE PLUS INOX X2

Preverjena kakovost!

Številne nagrade na različnih področjih pričajo o kvaliteti izdelkov in storitev.

ZLATA MEDALJA BUDMA 2020

A Polnilo: EPS izolacijska plošča.
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,5 mm.
C Glavna ključavnica.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz OSB plošče – polnilo EPS izolacijska plošča.
H Tečaj.
J Pasivni zaklep.

[dima_slides_gallery img_size="70x140" thumbnail_style="" thumbnail_clm="9" navigation="1" speed="300" lazyload="ondemand" variablewidth="true" adaptiveheight="true" images="24820,24742,24749,24750,24802,24752,24755,24740,24743,24744,24745,24746,24756,24757,24758,24747,24734,24738,24817,24819,24821,24822,24823,24824,24825,24826,24827,24828,24816,24725,24818,24726,24727,24728,24729,24730,24732,24733,24739,27990,24754,95081,24760,24748,24737,28016,24731,24735,24736,24741,24753,90907" id="" class="algo-woo-galleryslider" style="" centerpadding="" items="" slidestoscroll="" items_phone="" items_tablet="" tutorials=""][/dima_slides_gallery]
A Polnilo: EPS izolacijska plošča.
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,7 mm.
C Glavna ključavnica.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz OSB plošče – polnilo EPS izolacijska plošča.
G Prečna jeklena ojačitev.
H Tečaj.
J Pasivni zaklep.

[dima_slides_gallery img_size="70x140" thumbnail_style="thumbnail_image" thumbnail_clm="9" navigation="1" speed="300" lazyload="ondemand" variablewidth="true" adaptiveheight="true" images="24820,24749,24826,24818,24760,27990,24752,24755,24802,24732,24821,24828,24822,24825,24816,24819,24726,24728,24729,24817,24823,24824,24827,24725,24727,24730,24731,24750,24753,24758,95081,28016,90907" id="" class="algo-woo-galleryslider" style="" centerpadding="" items="" slidestoscroll="" items_phone="" items_tablet="" tutorials=""][/dima_slides_gallery]
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,7 mm.
C Glavna ključavnica.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz lepljenega lesa.
H 3D tečaj.
J Pasivni zaklep.

[dima_slides_gallery img_size="70x140" thumbnail_style="thumbnail_image" thumbnail_clm="9" navigation="1" speed="300" lazyload="ondemand" variablewidth="true" adaptiveheight="true" images="24820,24760,24753,24824,24825,24732,24749,27990,24758,24730,24827,24817,24728,24819,24757,24821,24822,24823,24826,24828,24816,24818,24725,24726,24727,24729,24731,24750,24752,24754,24755,24756,95081,28016,24802,90907" id="" class="algo-woo-galleryslider" style="" centerpadding="" items="" slidestoscroll="" items_phone="" items_tablet="" tutorials=""][/dima_slides_gallery]
A Polnilo: poliuretanska pena.
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,7 mm.
C Glavna ključavnica, premer zapaha 18 mm.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz lepljenega lesa.
H 3D tečaj.
J Pasivni zaklep.

[dima_slides_gallery img_size="70x140" thumbnail_style="thumbnail_image" thumbnail_clm="9" navigation="1" speed="300" lazyload="ondemand" variablewidth="true" adaptiveheight="true" images="90907,24821,24817,24822,24823,24824,24825,24826,24827,24828,24816,24818,24819,24725,24726,24727,24728,24729,24730,24731,24732,24749,24750,27990,24752,24753,24754,24755,24758,95081" id="" class="algo-woo-galleryslider" style="" centerpadding="" items="" slidestoscroll="" items_phone="" items_tablet="" tutorials=""][/dima_slides_gallery]
A Polnio:Panel DELTA WKW.
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,5 mm.
C Glavna ključavnica.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz lepljenega lesa.
H Tečaj.
J Pasivni zaklep.

[dima_slides_gallery img_size="70x140" thumbnail_style="thumbnail_image" thumbnail_clm="9" navigation="1" speed="300" lazyload="ondemand" variablewidth="true" adaptiveheight="true" images="24820,24826,24817,24823,24827,24821,24822,24824,24825,24828,24816,24818,24819,90907" id="" class="algo-woo-galleryslider" style="" centerpadding="" items="" slidestoscroll="" items_phone="" items_tablet="" tutorials=""][/dima_slides_gallery]
A Polnilo: Panel DELTA WKW.
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,7 mm.
C Glavna ključavnica.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz lepljenega lesa.
G Prečna jeklena ojačitev.
H 3D tečaj.
J Pasivni zaklep.

[dima_slides_gallery img_size="70x140" thumbnail_style="thumbnail_image" thumbnail_clm="9" navigation="1" speed="300" lazyload="ondemand" variablewidth="true" adaptiveheight="true" images="24820,24826,24817,24824,24827,24816,24819,24821,24822,24823,24825,24828,24818,90907" id="" class="algo-woo-galleryslider" style="" centerpadding="" items="" slidestoscroll="" items_phone="" items_tablet="" tutorials=""][/dima_slides_gallery]
A Polnilo: Panel DELTA WKW.
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,7 mm.
C Glavna ključavnica.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz lepljenega lesa.
G Prečna jeklena ojačitev.
H 3D tečaj.
J Pasivni zaklep.

[dima_slides_gallery img_size="70x140" thumbnail_style="thumbnail_image" thumbnail_clm="9" navigation="1" speed="300" lazyload="ondemand" variablewidth="true" adaptiveheight="true" images="24820,24828,24821,24817,24826,24818,24822,24823,24824,24825,24827,24816,24819,90907" id="" class="algo-woo-galleryslider" style="" centerpadding="" items="" slidestoscroll="" items_phone="" items_tablet="" tutorials=""][/dima_slides_gallery]
A Polnilo: Panel DELTA WKW.
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,7 mm.
C Glavna ključavnica.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz lepljenega lesa.
G Prečna jeklena ojačitev.
H 3D tečaj.
J Pasivni zaklep.

[dima_slides_gallery img_size="70x140" thumbnail_style="thumbnail_image" thumbnail_clm="9" navigation="1" speed="300" lazyload="ondemand" variablewidth="true" adaptiveheight="true" images="24820,24821,24819,24822,24824,24827,24817,24823,24825,24826,24828,24816,24818,90907" id="" class="algo-woo-galleryslider" style="" centerpadding="" items="" slidestoscroll="" items_phone="" items_tablet="" tutorials=""][/dima_slides_gallery]
A Polnilo: EPS izolacijska plošča.
B Pocinkana jeklena pločevina, laminirana s PVC folijo, debelina 0,5 mm.
C Glavna ključavnica.
D Dnevna ključavnica.
E Pomožna ključavnica v sistemu glavne ključavnice.
F Ojačan okvir iz OSB plošče – polnilo EPS izolacijska plošča.
H Tečaj.
J Pasivni zaklep.
K Zapora pomožnega vratnega krila.

[dima_slides_gallery img_size="70x140" thumbnail_style="" navigation="1" speed="300" lazyload="ondemand" variablewidth="true" adaptiveheight="true" images="92532,24684,28207,28210,24691,24696,24694,24677,24670,24669" id="" class="algo-woo-galleryslider" style="" centerpadding="" items="" slidestoscroll="" items_phone="" items_tablet=""][/dima_slides_gallery]